A-Tina Tools Company Ltd.

联系方式

  • No. 25, Chongyi 1st Road, Ye Her Li, Dajia District
  • Taichung City
  • 台湾

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

关于我们

直接转到“我们的产品”

A-Tina 1975年成立於台灣,在工具業有超過四十年的經驗,我們聚焦於設計、研發和生產手工具與電動工具配件,致力於DIY和專業市場。

A-Tina 不只擁有優越的OEM / ODM能力,還具備從設計到完工的高效率、流暢的生產過程。A-Tina擁有超過兩千組的包裝設計,能夠一手包辦完整的銷售包裝,總共有四個步驟,而客戶只需要完成最初的第一步:

1.  客戶提出想法。

2.  Tina根據客戶要求設計工具。

3.  A-Tina製造成品。

4.  A-Tina將產品運送給客戶。

A-Tina因為其生產、執行具有額外附加價值的產品聞名。此外,A-Tina也為客戶提供獨一無二的客製化服務。A-Tina的目標是成為手工具業最優良的綜合服務商,我們誠摯地邀請您加入,一起打造新事業!

产品

A-Tina Tools Company Ltd. No. 25, Chongyi 1st Road, Ye Her Li, Dajia District Taichung City 台湾 +886 4/26877177 tonytina@ming-shin-tool.com

产品

A-Tina Tools Company Ltd. No. 25, Chongyi 1st Road, Ye Her Li, Dajia District Taichung City 台湾 +886 4/26877177 tonytina@ming-shin-tool.com

产品

A-Tina Tools Company Ltd. No. 25, Chongyi 1st Road, Ye Her Li, Dajia District Taichung City 台湾 +886 4/26877177 tonytina@ming-shin-tool.com

产品

A-Tina Tools Company Ltd. No. 25, Chongyi 1st Road, Ye Her Li, Dajia District Taichung City 台湾 +886 4/26877177 tonytina@ming-shin-tool.com

产品

A-Tina Tools Company Ltd. No. 25, Chongyi 1st Road, Ye Her Li, Dajia District Taichung City 台湾 +886 4/26877177 tonytina@ming-shin-tool.com

以下展销会的参展商

Automechanika 2016

13.09.2016 - 17.09.2016 展厅: 10.1 展位 : G 103