ANFIA Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

联系方式

  • Corso Galileo Ferraris 61
  • Torino (TO)
  • 意大利

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

以下展销会的参展商

Automechanika 2016

13.09.2016 - 17.09.2016 展厅: 2.0 展位 : C 70