Beneito & Faure Lighting, S.L.

联系方式

  • Pol. Can Buscarons de Baix, C/ Can Buscarons de Baix, Nave 1
  • Montornés del Vallès, Barcelona
  • 西班牙

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Beneito & Faure Lighting, S.L. Pol. Can Buscarons de Baix, C/ Can Buscarons de Baix, Nave 1 Montornés del Vallès, Barcelona 西班牙 +34 93/5684045 beneito@beneito-faure.com

产品

Beneito & Faure Lighting, S.L. Pol. Can Buscarons de Baix, C/ Can Buscarons de Baix, Nave 1 Montornés del Vallès, Barcelona 西班牙 +34 93/5684045 beneito@beneito-faure.com

产品

Beneito & Faure Lighting, S.L. Pol. Can Buscarons de Baix, C/ Can Buscarons de Baix, Nave 1 Montornés del Vallès, Barcelona 西班牙 +34 93/5684045 beneito@beneito-faure.com

产品

Beneito & Faure Lighting, S.L. Pol. Can Buscarons de Baix, C/ Can Buscarons de Baix, Nave 1 Montornés del Vallès, Barcelona 西班牙 +34 93/5684045 beneito@beneito-faure.com

产品

Beneito & Faure Lighting, S.L. Pol. Can Buscarons de Baix, C/ Can Buscarons de Baix, Nave 1 Montornés del Vallès, Barcelona 西班牙 +34 93/5684045 beneito@beneito-faure.com

以下展销会的参展商

Light+Building 2016

13.03.2016 - 18.03.2016 展厅: 4.2 展位 : H 65