Boge Textile (Shaoxing)

联系方式

  • Huzhong Village Hutang Street Keqiao
  • Shaoxing
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Boge Textile (Shaoxing) Huzhong Village Hutang Street Keqiao Shaoxing 中国

产品

Boge Textile (Shaoxing) Huzhong Village Hutang Street Keqiao Shaoxing 中国

产品

Boge Textile (Shaoxing) Huzhong Village Hutang Street Keqiao Shaoxing 中国

产品

Boge Textile (Shaoxing) Huzhong Village Hutang Street Keqiao Shaoxing 中国

产品

Boge Textile (Shaoxing) Huzhong Village Hutang Street Keqiao Shaoxing 中国

以下展销会的参展商

Texworld Paris - Spring 2016

15.02.2016 - 18.02.2016 展厅: H.4 展位 : R 207