China Auto CAIEC Ltd.

联系方式

  • No. 265 Beisihuan Zhonglu
  • Beijing
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

门窗玻璃导槽密封条

门窗玻璃导槽密封条

China Auto CAIEC Ltd. No. 265 Beisihuan Zhonglu Beijing 中国 +86 10/82379052 szy@caiec.cn

产品

门窗玻璃导槽密封条

门窗玻璃导槽密封条

China Auto CAIEC Ltd. No. 265 Beisihuan Zhonglu Beijing 中国 +86 10/82379052 szy@caiec.cn

产品

China Auto CAIEC Ltd. No. 265 Beisihuan Zhonglu Beijing 中国 +86 10/82379052 szy@caiec.cn

产品

China Auto CAIEC Ltd. No. 265 Beisihuan Zhonglu Beijing 中国 +86 10/82379052 szy@caiec.cn

产品

China Auto CAIEC Ltd. No. 265 Beisihuan Zhonglu Beijing 中国 +86 10/82379052 szy@caiec.cn

以下展销会的参展商

Automechanika 2016

13.09.2016 - 17.09.2016 展厅: 4.2 展位 : E 60