Chung Thai Brushes Co., Ltd.

联系方式

  • 1 F, No. 577, Tan-Mei Street, Nei-Hu District
  • Taipei
  • 台湾

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

关于我们

直接转到“我们的产品”

專業製造各種刷子

专业制造各种刷子

产品

Chung Thai Brushes Co., Ltd. 1 F, No. 577, Tan-Mei Street, Nei-Hu District Taipei 台湾 +886 2/27915661 terencel@ctbc.com.tw

产品

通水洗車刷

通水洗車刷 通水洗车刷

Chung Thai Brushes Co., Ltd. 1 F, No. 577, Tan-Mei Street, Nei-Hu District Taipei 台湾 +886 2/27915661 terencel@ctbc.com.tw

产品

Chung Thai Brushes Co., Ltd. 1 F, No. 577, Tan-Mei Street, Nei-Hu District Taipei 台湾 +886 2/27915661 terencel@ctbc.com.tw

产品

雪鏟

雪鏟 雪铲

Chung Thai Brushes Co., Ltd. 1 F, No. 577, Tan-Mei Street, Nei-Hu District Taipei 台湾 +886 2/27915661 terencel@ctbc.com.tw

产品

Chung Thai Brushes Co., Ltd. 1 F, No. 577, Tan-Mei Street, Nei-Hu District Taipei 台湾 +886 2/27915661 terencel@ctbc.com.tw

以下展销会的参展商

Automechanika 2016

13.09.2016 - 17.09.2016 展厅: 4.2 展位 : M 69