CLUTEX - Klastr Technické textilie, o.s.

联系方式

  • 1. máje 97/25
  • Liberec
  • 捷克共和国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

以下展销会的参展商

Techtextil 2015

04.05.2015 - 07.05.2015 展厅: 3.0 展位 : D 33