Composite Textiles

联系方式

  • Ensor Mill, Queensway
  • Rochdale
  • 英国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Composite Textiles Ensor Mill, Queensway Rochdale 英国 +44 1706750045 info@compotex.com

产品

Composite Textiles Ensor Mill, Queensway Rochdale 英国 +44 1706750045 info@compotex.com

产品

Composite Textiles Ensor Mill, Queensway Rochdale 英国 +44 1706750045 info@compotex.com

产品

Composite Textiles Ensor Mill, Queensway Rochdale 英国 +44 1706750045 info@compotex.com

以下展销会的参展商

Techtextil 2015

04.05.2015 - 07.05.2015 展厅: 3.1 展位 : J 17