Echizen Brand Products Consortium

联系方式

  • Takefu Special Steel, Shiromaru-cho Echizen 21-2-1
  • Echizen, Fukui
  • 日本

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Echizen Brand Products Consortium Takefu Special Steel, Shiromaru-cho Echizen 21-2-1 Echizen, Fukui 日本 +81 778243666 info@iiza.jp

以下展销会的参展商

Ambiente 2016

12.02.2016 - 16.02.2016 展厅: 3.0 展位 : H 70