FABRICA DE STICLA AVRIG S.A.

联系方式

  • Samuel Brukenthal 114
  • Avrig, jud. Sibiu
  • 罗马尼亚

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

FABRICA DE STICLA AVRIG S.A. Samuel Brukenthal 114 Avrig, jud. Sibiu 罗马尼亚 +40 21/3195396 office@vois.ro

产品

FABRICA DE STICLA AVRIG S.A. Samuel Brukenthal 114 Avrig, jud. Sibiu 罗马尼亚 +40 21/3195396 office@vois.ro

产品

FABRICA DE STICLA AVRIG S.A. Samuel Brukenthal 114 Avrig, jud. Sibiu 罗马尼亚 +40 21/3195396 office@vois.ro

产品

FABRICA DE STICLA AVRIG S.A. Samuel Brukenthal 114 Avrig, jud. Sibiu 罗马尼亚 +40 21/3195396 office@vois.ro

产品

FABRICA DE STICLA AVRIG S.A. Samuel Brukenthal 114 Avrig, jud. Sibiu 罗马尼亚 +40 21/3195396 office@vois.ro

以下展销会的参展商

Ambiente 2016

12.02.2016 - 16.02.2016 展厅: 6.3 展位 : D 49