Home Textiles Export Council

联系方式

  • Emtedad Ramsis St., Ministry of Finance, Bldg. No. 6
  • Cairo
  • 埃及

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

以下展销会的参展商

Heimtextil 2016

12.01.2016 - 15.01.2016 展厅: 9.0 展位 : C 81