Icap - Sira Chemicals and Polymers S.p.A.

联系方式

  • Via Corridoni 19
  • Parabiago - Milan
  • 意大利

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Icap - Sira Chemicals and Polymers S.p.A. Via Corridoni 19 Parabiago - Milan 意大利 +39 0331 496111 text-exp@icapsira.com

产品

Icap - Sira Chemicals and Polymers S.p.A. Via Corridoni 19 Parabiago - Milan 意大利 +39 0331 496111 text-exp@icapsira.com

产品

Icap - Sira Chemicals and Polymers S.p.A. Via Corridoni 19 Parabiago - Milan 意大利 +39 0331 496111 text-exp@icapsira.com

产品

Icap - Sira Chemicals and Polymers S.p.A. Via Corridoni 19 Parabiago - Milan 意大利 +39 0331 496111 text-exp@icapsira.com

产品

Icap - Sira Chemicals and Polymers S.p.A. Via Corridoni 19 Parabiago - Milan 意大利 +39 0331 496111 text-exp@icapsira.com

以下展销会的参展商

Techtextil 2017

09.05.2017 - 12.05.2017 展厅: 3.0 展位 : F 48