Jiangxi Binli Auto Appliance Co., Ltd.

联系方式

  • No. 1, Yigong Avenue, Economy Developing Park, Yichun City
  • Jiangxi
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

QDJ1305A (OE NO.: 9142780)

型号: QDJ1305A (OE NO.: 9142780) 产品参数:12V / 2.7KW / 10-Teeth / CW 适...

Jiangxi Binli Auto Appliance Co., Ltd. No. 1, Yigong Avenue, Economy Developing Park, Yichun City Jiangxi 中国 +86 795/3669896 salest2@chinadianhuan.com

产品

QDJ1213 (OE NO.:9141310)

型号:QDJ1213(OE NO.:9141310) 产品参数:12V / 1.2KW / 9-Teeth / CCW 适用车型:...

Jiangxi Binli Auto Appliance Co., Ltd. No. 1, Yigong Avenue, Economy Developing Park, Yichun City Jiangxi 中国 +86 795/3669896 salest2@chinadianhuan.com

产品

JFZ1401 (OE NO.: 9515382)

型号: JFZ1401 (OE NO.: 9515382) 产品参数:14V / 44A / 1-Groove / Diameter...

Jiangxi Binli Auto Appliance Co., Ltd. No. 1, Yigong Avenue, Economy Developing Park, Yichun City Jiangxi 中国 +86 795/3669896 salest2@chinadianhuan.com

产品

QDJ1212 (OE NO.:D6RA37)

型号:QDJ1212 (OE NO.:D6RA37) 产品参数:12V / 1.1KW / 9-Teeth / CW 适用车型:P...

Jiangxi Binli Auto Appliance Co., Ltd. No. 1, Yigong Avenue, Economy Developing Park, Yichun City Jiangxi 中国 +86 795/3669896 salest2@chinadianhuan.com

产品

JFZ11504A (OE NO.:0124525050)

型号:JFZ11504A (OE NO.:0124525050) 参数:14V / 140A / 6-Groove / Diamet...

Jiangxi Binli Auto Appliance Co., Ltd. No. 1, Yigong Avenue, Economy Developing Park, Yichun City Jiangxi 中国 +86 795/3669896 salest2@chinadianhuan.com

以下展销会的参展商

Automechanika 2016

13.09.2016 - 17.09.2016 展厅: 4.2 展位 : C 35