KORD ENDUSTRIYEL IP VE IPLIK SAN. VE TIC. AS

联系方式

  • Eyup Bulvari No. 29, Topcular Eyup 29
  • Istanbul
  • 土耳其

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

KORD ENDUSTRIYEL IP VE IPLIK SAN. VE TIC. AS Eyup Bulvari No. 29, Topcular Eyup 29 Istanbul 土耳其 +90 2125441541 kordiplik@kordiplik.com

产品

KORD ENDUSTRIYEL IP VE IPLIK SAN. VE TIC. AS Eyup Bulvari No. 29, Topcular Eyup 29 Istanbul 土耳其 +90 2125441541 kordiplik@kordiplik.com

产品

KORD ENDUSTRIYEL IP VE IPLIK SAN. VE TIC. AS Eyup Bulvari No. 29, Topcular Eyup 29 Istanbul 土耳其 +90 2125441541 kordiplik@kordiplik.com

产品

KORD ENDUSTRIYEL IP VE IPLIK SAN. VE TIC. AS Eyup Bulvari No. 29, Topcular Eyup 29 Istanbul 土耳其 +90 2125441541 kordiplik@kordiplik.com

以下展销会的参展商

Techtextil 2015

04.05.2015 - 07.05.2015 展厅: 3.1 展位 : D 14