Macedonian Government - Free Zones Authority

联系方式

  • Partizanski Odredi 2
  • Skopje
  • 马其顿共和国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Macedonian Government - Free Zones Authority Partizanski Odredi 2 Skopje 马其顿共和国 +389 23111166 info@fez.gov.mk

以下展销会的参展商

Automechanika 2016

13.09.2016 - 17.09.2016 展厅: 6.3 展位 : B 81