Officina della Cucina Italiana

联系方式

  • Via Nuova San Rocco, N° 95
  • Napoli
  • 意大利

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Officina della Cucina Italiana Via Nuova San Rocco, N° 95 Napoli 意大利 +39 0823874720 sales@officinadellacucinaitaliana.it

产品

Officina della Cucina Italiana Via Nuova San Rocco, N° 95 Napoli 意大利 +39 0823874720 sales@officinadellacucinaitaliana.it

产品

Officina della Cucina Italiana Via Nuova San Rocco, N° 95 Napoli 意大利 +39 0823874720 sales@officinadellacucinaitaliana.it

产品

Officina della Cucina Italiana Via Nuova San Rocco, N° 95 Napoli 意大利 +39 0823874720 sales@officinadellacucinaitaliana.it

产品

Officina della Cucina Italiana Via Nuova San Rocco, N° 95 Napoli 意大利 +39 0823874720 sales@officinadellacucinaitaliana.it

以下展销会的参展商

Ambiente 2016

12.02.2016 - 16.02.2016 展厅: 3.0 展位 : B 02