Nanjing Tianyuan Fiberglass Material Co., Ltd.

联系方式

  • No. 8 Chunyang Road, Binjiang Development, Jiangning District
  • Nanjing
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Nanjing Tianyuan Fiberglass Material Co., Ltd. No. 8 Chunyang Road, Binjiang Development, Jiangning District Nanjing 中国 +86 25/52717268 zhangchengcui@tycmcn.com

产品

Nanjing Tianyuan Fiberglass Material Co., Ltd. No. 8 Chunyang Road, Binjiang Development, Jiangning District Nanjing 中国 +86 25/52717268 zhangchengcui@tycmcn.com

产品

Nanjing Tianyuan Fiberglass Material Co., Ltd. No. 8 Chunyang Road, Binjiang Development, Jiangning District Nanjing 中国 +86 25/52717268 zhangchengcui@tycmcn.com

产品

Nanjing Tianyuan Fiberglass Material Co., Ltd. No. 8 Chunyang Road, Binjiang Development, Jiangning District Nanjing 中国 +86 25/52717268 zhangchengcui@tycmcn.com

产品

Nanjing Tianyuan Fiberglass Material Co., Ltd. No. 8 Chunyang Road, Binjiang Development, Jiangning District Nanjing 中国 +86 25/52717268 zhangchengcui@tycmcn.com

以下展销会的参展商

Techtextil 2015

04.05.2015 - 07.05.2015 展厅: 4.1 展位 : H 62C