Naturali tekstile

联系方式

  • Dariaus ir Gireno 49
  • Pakalupio km. Mazeikiu raj.
  • 立陶宛

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Naturali tekstile Dariaus ir Gireno 49 Pakalupio km. Mazeikiu raj. 立陶宛 +370 68330188 svelnys@gmail.com

产品

Naturali tekstile Dariaus ir Gireno 49 Pakalupio km. Mazeikiu raj. 立陶宛 +370 68330188 svelnys@gmail.com

产品

Naturali tekstile Dariaus ir Gireno 49 Pakalupio km. Mazeikiu raj. 立陶宛 +370 68330188 svelnys@gmail.com

产品

Naturali tekstile Dariaus ir Gireno 49 Pakalupio km. Mazeikiu raj. 立陶宛 +370 68330188 svelnys@gmail.com

产品

Naturali tekstile Dariaus ir Gireno 49 Pakalupio km. Mazeikiu raj. 立陶宛 +370 68330188 svelnys@gmail.com

以下展销会的参展商

Ambiente 2016

12.02.2016 - 16.02.2016 展厅: 9.2 展位 : D 94

12.02.2016 - 16.02.2016 展厅: 11_.V 展位 : F OY03

Heimtextil 2017

10.01.2017 - 13.01.2017 展厅: 9.0 展位 : A 09