Ningbo Xingwei Cutting-Tools Technology Co., Ltd.

联系方式

  • Industrial Zone of Xidian, Ninghai
  • Zhejiang
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

关于我们

直接转到“我们的产品”

宁波兴伟切削工具技术有限公司是刀具和刀在China.

XINGWEI的最大的制造商,是中国行业标准的起草人独特的CUTTERS.XINGWEI产品率先加盟商与TUV-GS认证的刀具和刀。它拥有超过110项国内和国际patent.

XINGWEI游行前进的领先设计刀具和刀在世界和创造者。

产品

Ningbo Xingwei Cutting-Tools Technology Co., Ltd. Industrial Zone of Xidian, Ninghai Zhejiang 中国 +86 574/65176001 xingwei@xingweicutter.com

产品

SX555

多功能卸釘及畀刀

Ningbo Xingwei Cutting-Tools Technology Co., Ltd. Industrial Zone of Xidian, Ninghai Zhejiang 中国 +86 574/65176001 xingwei@xingweicutter.com

产品

SX798

多功能切割器

Ningbo Xingwei Cutting-Tools Technology Co., Ltd. Industrial Zone of Xidian, Ninghai Zhejiang 中国 +86 574/65176001 xingwei@xingweicutter.com

产品

SX902

可用於各種切割形狀3備用刀片

Ningbo Xingwei Cutting-Tools Technology Co., Ltd. Industrial Zone of Xidian, Ninghai Zhejiang 中国 +86 574/65176001 xingwei@xingweicutter.com

产品

Ningbo Xingwei Cutting-Tools Technology Co., Ltd. Industrial Zone of Xidian, Ninghai Zhejiang 中国 +86 574/65176001 xingwei@xingweicutter.com

以下展销会的参展商

Paperworld 2016

30.01.2016 - 02.02.2016 展厅: 10.1 展位 : A 16B