O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni S.r.l.

联系方式

  • Via Marzabotto 71/73
  • Funo di Argelato (Bo)
  • 意大利

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni S.r.l. Via Marzabotto 71/73 Funo di Argelato (Bo) 意大利 +39 051/869411

产品

O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni S.r.l. Via Marzabotto 71/73 Funo di Argelato (Bo) 意大利 +39 051/869411

产品

O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni S.r.l. Via Marzabotto 71/73 Funo di Argelato (Bo) 意大利 +39 051/869411

产品

O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni S.r.l. Via Marzabotto 71/73 Funo di Argelato (Bo) 意大利 +39 051/869411

产品

O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni S.r.l. Via Marzabotto 71/73 Funo di Argelato (Bo) 意大利 +39 051/869411

以下展销会的参展商

Automechanika 2016

13.09.2016 - 17.09.2016 展厅: 5.1 展位 : A 79