Przedsiebiorstwo Wielobranzowe IPB Sp. z o.o.

联系方式

  • ul. Ogrodowa 10
  • Gliwice
  • 波兰

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe IPB Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 10 Gliwice 波兰 +48 32 2705268 office@ipb-decoration.eu

产品

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe IPB Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 10 Gliwice 波兰 +48 32 2705268 office@ipb-decoration.eu

产品

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe IPB Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 10 Gliwice 波兰 +48 32 2705268 office@ipb-decoration.eu

产品

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe IPB Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 10 Gliwice 波兰 +48 32 2705268 office@ipb-decoration.eu

产品

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe IPB Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 10 Gliwice 波兰 +48 32 2705268 office@ipb-decoration.eu

以下展销会的参展商

Christmasworld 2017

27.01.2017 - 31.01.2017 展厅: 11.0 展位 : C 55