Shandong Sunshine New Material Technology Co., Ltd.

联系方式

  • Qingchun Chuangye Development Zone
  • Taian
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Shandong Sunshine New Material Technology Co., Ltd. Qingchun Chuangye Development Zone Taian 中国 +86 538/13355389999 sunshine@sdyangguang.cn

产品

Shandong Sunshine New Material Technology Co., Ltd. Qingchun Chuangye Development Zone Taian 中国 +86 538/13355389999 sunshine@sdyangguang.cn

产品

Shandong Sunshine New Material Technology Co., Ltd. Qingchun Chuangye Development Zone Taian 中国 +86 538/13355389999 sunshine@sdyangguang.cn

产品

Shandong Sunshine New Material Technology Co., Ltd. Qingchun Chuangye Development Zone Taian 中国 +86 538/13355389999 sunshine@sdyangguang.cn

产品

Shandong Sunshine New Material Technology Co., Ltd. Qingchun Chuangye Development Zone Taian 中国 +86 538/13355389999 sunshine@sdyangguang.cn

以下展销会的参展商

Techtextil 2015

04.05.2015 - 07.05.2015 展厅: 4.1 展位 : G 62D