Shenzhen Magnimage Technology Co., Ltd.

联系方式

  • 8F, Bld. F5, TCL International E City, #1001 Zhongshan Park Road
  • Nanshan, Shenzhen
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

LED-550D系列是一款高性能全彩LED视频处理器,拥有淡入淡出,瞬间切换等16种切换效果;该设备可以任意定制DVI输入分辨率,还可...

Shenzhen Magnimage Technology Co., Ltd. 8F, Bld. F5, TCL International E City, #1001 Zhongshan Park Road Nanshan, Shenzhen 中国 +86 755 86647651 grace@magnimage.com

产品

LED-580F系列是一款高性能视频处理器,拥有丰富的输入/输出端口,包括Dual link DVI,DVI,HDMI,DP,VGA,...

Shenzhen Magnimage Technology Co., Ltd. 8F, Bld. F5, TCL International E City, #1001 Zhongshan Park Road Nanshan, Shenzhen 中国 +86 755 86647651 grace@magnimage.com

产品

V4视频多场景切换台,由视频处理主机V4和控制台HS1组成,单个控台可以控制多达9个V4主机,V4主机可以单独使用也可以级联拼接使用。...

Shenzhen Magnimage Technology Co., Ltd. 8F, Bld. F5, TCL International E City, #1001 Zhongshan Park Road Nanshan, Shenzhen 中国 +86 755 86647651 grace@magnimage.com

产品

Shenzhen Magnimage Technology Co., Ltd. 8F, Bld. F5, TCL International E City, #1001 Zhongshan Park Road Nanshan, Shenzhen 中国 +86 755 86647651 grace@magnimage.com

产品

Shenzhen Magnimage Technology Co., Ltd. 8F, Bld. F5, TCL International E City, #1001 Zhongshan Park Road Nanshan, Shenzhen 中国 +86 755 86647651 grace@magnimage.com

以下展销会的参展商

Prolight+Sound 2017

04.04.2017 - 07.04.2017 展厅: 4.0 展位 : D 51