Société des Industries Mecaniques

联系方式

  • 18, Rue 8600 Z.I Charguia 1
  • Tunis
  • 突尼斯

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Société des Industries Mecaniques 18, Rue 8600 Z.I Charguia 1 Tunis 突尼斯 +216 71808089 kbsimec@yahoo.fr

产品

Société des Industries Mecaniques 18, Rue 8600 Z.I Charguia 1 Tunis 突尼斯 +216 71808089 kbsimec@yahoo.fr

产品

Société des Industries Mecaniques 18, Rue 8600 Z.I Charguia 1 Tunis 突尼斯 +216 71808089 kbsimec@yahoo.fr

产品

Société des Industries Mecaniques 18, Rue 8600 Z.I Charguia 1 Tunis 突尼斯 +216 71808089 kbsimec@yahoo.fr

产品

Société des Industries Mecaniques 18, Rue 8600 Z.I Charguia 1 Tunis 突尼斯 +216 71808089 kbsimec@yahoo.fr

以下展销会的参展商

Automechanika 2016

13.09.2016 - 17.09.2016 展厅: 1.1 展位 : K 03