Wangwang Greeting Cards Factory

联系方式

  • No. 1231, Chengxin Road, Yidong Industrial Park
  • Yiwu, Zhejiang
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Wangwang Greeting Cards Factory No. 1231, Chengxin Road, Yidong Industrial Park Yiwu, Zhejiang 中国 +86 597/85070232 mike@wwhk.net

产品

Wangwang Greeting Cards Factory No. 1231, Chengxin Road, Yidong Industrial Park Yiwu, Zhejiang 中国 +86 597/85070232 mike@wwhk.net

产品

Wangwang Greeting Cards Factory No. 1231, Chengxin Road, Yidong Industrial Park Yiwu, Zhejiang 中国 +86 597/85070232 mike@wwhk.net

产品

Wangwang Greeting Cards Factory No. 1231, Chengxin Road, Yidong Industrial Park Yiwu, Zhejiang 中国 +86 597/85070232 mike@wwhk.net

产品

Wangwang Greeting Cards Factory No. 1231, Chengxin Road, Yidong Industrial Park Yiwu, Zhejiang 中国 +86 597/85070232 mike@wwhk.net

以下展销会的参展商

Paperworld 2016

30.01.2016 - 02.02.2016 展厅: 10.2 展位 : D 39C