Dafeng Xiao Yu Arts and Crafts Factory

联系方式

  • East of Nanxiang Road, Dafeng District
  • Yancheng
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Dafeng Xiao Yu Arts and Crafts Factory East of Nanxiang Road, Dafeng District Yancheng 中国 +86 515 83823870 ariel.dingge@163.com

产品

Dafeng Xiao Yu Arts and Crafts Factory East of Nanxiang Road, Dafeng District Yancheng 中国 +86 515 83823870 ariel.dingge@163.com

产品

Dafeng Xiao Yu Arts and Crafts Factory East of Nanxiang Road, Dafeng District Yancheng 中国 +86 515 83823870 ariel.dingge@163.com

产品

Dafeng Xiao Yu Arts and Crafts Factory East of Nanxiang Road, Dafeng District Yancheng 中国 +86 515 83823870 ariel.dingge@163.com

产品

Dafeng Xiao Yu Arts and Crafts Factory East of Nanxiang Road, Dafeng District Yancheng 中国 +86 515 83823870 ariel.dingge@163.com

以下展销会的参展商

Heimtextil 2017

10.01.2017 - 13.01.2017 展厅: 10.3 展位 : B 10A