Ying Paio Enterprise Co., Ltd.

联系方式

  • No. 480-2, Sec. 6, Yen-Peng N. Rd.
  • Taipei
  • 台湾

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

关于我们

直接转到“我们的产品”

營標企業有限公司主要產品為自行車修補組、摩托車修補組,汽車和卡車修補組和鋁擠型軟管,已經被廣泛地適用於各類車種。這些輪胎修補產品出到全世界各地已多年的經驗,都頗獲客戶的好評。 

产品

Ying Paio Enterprise Co., Ltd. No. 480-2, Sec. 6, Yen-Peng N. Rd. Taipei 台湾 +886 228124515 yingpaio@ms17.hinet.net

产品

Ying Paio Enterprise Co., Ltd. No. 480-2, Sec. 6, Yen-Peng N. Rd. Taipei 台湾 +886 228124515 yingpaio@ms17.hinet.net

产品

Ying Paio Enterprise Co., Ltd. No. 480-2, Sec. 6, Yen-Peng N. Rd. Taipei 台湾 +886 228124515 yingpaio@ms17.hinet.net

产品

Ying Paio Enterprise Co., Ltd. No. 480-2, Sec. 6, Yen-Peng N. Rd. Taipei 台湾 +886 228124515 yingpaio@ms17.hinet.net

产品

Ying Paio Enterprise Co., Ltd. No. 480-2, Sec. 6, Yen-Peng N. Rd. Taipei 台湾 +886 228124515 yingpaio@ms17.hinet.net

以下展销会的参展商

Automechanika 2016

13.09.2016 - 17.09.2016 展厅: 10.1 展位 : G 91