Yinzhou Grieg Imp & Exp (Ningbo)

联系方式

  • Rm 1303 Haoru International Mansion N°468 Taikang Zhonglu Yinzhou
  • Ningbo
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Yinzhou Grieg Imp & Exp (Ningbo) Rm 1303 Haoru International Mansion N°468 Taikang Zhonglu Yinzhou Ningbo 中国

产品

Yinzhou Grieg Imp & Exp (Ningbo) Rm 1303 Haoru International Mansion N°468 Taikang Zhonglu Yinzhou Ningbo 中国

产品

Yinzhou Grieg Imp & Exp (Ningbo) Rm 1303 Haoru International Mansion N°468 Taikang Zhonglu Yinzhou Ningbo 中国

产品

Yinzhou Grieg Imp & Exp (Ningbo) Rm 1303 Haoru International Mansion N°468 Taikang Zhonglu Yinzhou Ningbo 中国

产品

Yinzhou Grieg Imp & Exp (Ningbo) Rm 1303 Haoru International Mansion N°468 Taikang Zhonglu Yinzhou Ningbo 中国

以下展销会的参展商

Texworld Paris - Spring 2016

15.02.2016 - 18.02.2016 展厅: H.4 展位 : Y 232