Yiwu Fengchi Paper Articles Company

联系方式

  • No. A-34 Qingyang Road, Qingkou
  • Yiwu, Zhejiang
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Yiwu Fengchi Paper Articles Company No. A-34 Qingyang Road, Qingkou Yiwu, Zhejiang 中国 +86 579/85072078 sales2@ywfczp.com

产品

Yiwu Fengchi Paper Articles Company No. A-34 Qingyang Road, Qingkou Yiwu, Zhejiang 中国 +86 579/85072078 sales2@ywfczp.com

产品

Yiwu Fengchi Paper Articles Company No. A-34 Qingyang Road, Qingkou Yiwu, Zhejiang 中国 +86 579/85072078 sales2@ywfczp.com

产品

Yiwu Fengchi Paper Articles Company No. A-34 Qingyang Road, Qingkou Yiwu, Zhejiang 中国 +86 579/85072078 sales2@ywfczp.com

产品

Yiwu Fengchi Paper Articles Company No. A-34 Qingyang Road, Qingkou Yiwu, Zhejiang 中国 +86 579/85072078 sales2@ywfczp.com

以下展销会的参展商

Paperworld 2016

30.01.2016 - 02.02.2016 展厅: 10.1 展位 : C 80A