Zhejiang Huangyan Huifeng Stationery Co., Ltd.

联系方式

  • Gongren Road, Yuanqiao Industry, Huangyan
  • Taizhou, Zhejiang
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

绑带本

绑带本 尺寸:130*210mm 和 140*90mm 封面:128g铜版纸4色印刷覆膜+950g灰板,圆角 内芯: 70...

Zhejiang Huangyan Huifeng Stationery Co., Ltd. Gongren Road, Yuanqiao Industry, Huangyan Taizhou, Zhejiang 中国 +86 576/84879806 infosales@163.com

产品

Zhejiang Huangyan Huifeng Stationery Co., Ltd. Gongren Road, Yuanqiao Industry, Huangyan Taizhou, Zhejiang 中国 +86 576/84879806 infosales@163.com

产品

Zhejiang Huangyan Huifeng Stationery Co., Ltd. Gongren Road, Yuanqiao Industry, Huangyan Taizhou, Zhejiang 中国 +86 576/84879806 infosales@163.com

产品

Zhejiang Huangyan Huifeng Stationery Co., Ltd. Gongren Road, Yuanqiao Industry, Huangyan Taizhou, Zhejiang 中国 +86 576/84879806 infosales@163.com

产品

Zhejiang Huangyan Huifeng Stationery Co., Ltd. Gongren Road, Yuanqiao Industry, Huangyan Taizhou, Zhejiang 中国 +86 576/84879806 infosales@163.com

以下展销会的参展商

Paperworld 2016

30.01.2016 - 02.02.2016 展厅: 10.1 展位 : E 78B