Development Textile (Zhejiang Shaoxing)

联系方式

  • Duban Bridge, Dongpu Town,
  • Shaoxing
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Development Textile (Zhejiang Shaoxing) Duban Bridge, Dongpu Town, Shaoxing 中国

产品

Development Textile (Zhejiang Shaoxing) Duban Bridge, Dongpu Town, Shaoxing 中国

产品

Development Textile (Zhejiang Shaoxing) Duban Bridge, Dongpu Town, Shaoxing 中国

产品

Development Textile (Zhejiang Shaoxing) Duban Bridge, Dongpu Town, Shaoxing 中国

产品

Development Textile (Zhejiang Shaoxing) Duban Bridge, Dongpu Town, Shaoxing 中国

以下展销会的参展商

Texworld Paris - Spring 2016

15.02.2016 - 18.02.2016 展厅: H.2 展位 : G 054