Zhejiang Textile Import & Export Group Co., Ltd.

联系方式

  • No. 165 Zhonghe Zhong Road
  • Hangzhou
  • 中国

此演示文稿还提供以下语言的版本:

联系

请登录查看详细联系方式

产品

Zhejiang Textile Import & Export Group Co., Ltd. No. 165 Zhonghe Zhong Road Hangzhou 中国 +86 571/87826437 charlie@sinotexes.com

产品

Zhejiang Textile Import & Export Group Co., Ltd. No. 165 Zhonghe Zhong Road Hangzhou 中国 +86 571/87826437 charlie@sinotexes.com

产品

Zhejiang Textile Import & Export Group Co., Ltd. No. 165 Zhonghe Zhong Road Hangzhou 中国 +86 571/87826437 charlie@sinotexes.com

产品

Zhejiang Textile Import & Export Group Co., Ltd. No. 165 Zhonghe Zhong Road Hangzhou 中国 +86 571/87826437 charlie@sinotexes.com

产品

Zhejiang Textile Import & Export Group Co., Ltd. No. 165 Zhonghe Zhong Road Hangzhou 中国 +86 571/87826437 charlie@sinotexes.com

以下展销会的参展商

Heimtextil 2016

12.01.2016 - 15.01.2016 展厅: 10.3 展位 : A 11A